Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/06/2014 20:40, số lượt xem: 342

Ta nghe đền thờ Kiếp Bạc
Tướng quân gươm trần sáng quắc
Người ơi hoa lài mộc mạc
Kiếm sắc cần có bao da

Thiên thư hát động hoa vàng
Bài thơ lật đã sang trang
Linh thiêng cha ông phù trợ
Cho ta đi nốt quãng đường

Ta nghe đền thờ Kiếp Bạc
Tướng quân căn dặn sau này
Kiếm sắc tài nguyên đúc lại
Linh hồn nằm ở bàn tay

“Linh hồn nằm ở đôi tay”
Tướng quân căn dặn câu này
Kiếm sắc vùi trong giấy lộn
Anh hùng không có võ công.