Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/06/2014 17:29, số lượt xem: 219

Khúc quanh ngỡ một lần thôi
Lục bình xanh biếc định trời quê hương
Sóng ngầm tuôn xoáy vô thường
Lở bồi thêm ngoặc góc thương quặn người.