Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/06/2014 10:05, số lượt xem: 220

Mười năm khổ luyện làm người
Lòng thành có chạm đến trời mây không
Đời người một khúc quanh sông
Côn trùng rả rích chạnh lòng đêm khuya!