Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2014 18:12, số lượt xem: 268

Em ngồi bên chiếc dương cầm
Chiều hôm khúc hát ầm thầm lỏi len
Len vào ngóc cửa cài then
Thành tia sáng nhỏ rọi đèn trong anh
Bước đàn đừng vội đừng nhanh
Lỡ làng nốt – sẽ không thành bài ca
Nhưng mà đừng có nhẩn nha
Chậm thôi một nhịp – nắng tà tịch liêu
Nếu thương chẳng nói chi nhiều
Mượn lời cung bậc bắn xiêu tên tình.

Chiều hôm đến tận bình minh
Đời anh dài lẳng bằng hình vóc em.