Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2014 00:41, số lượt xem: 224

Con thuyền chở nặng sao không đắm
Một khúc mình nàng nhẹ bóng bong.