Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2014 17:09, số lượt xem: 238

Nỗi buồn biết giấu vào đâu
Treo lên chót mũi núi cao hắt xì
Ấy là cảm mạo nhiều khi
Mắt khe nước nhỏ giọt chi nặng đầu

Nỗi buồn giấu biến đi đâu
Nuốt vào trong bụng nghẹn ngào chén cơm
Người tình bay thoảng cọng rơm
Rạ đồng ai đốt khói thơm buổi nào!

Bạn bè cơm áo cho nhau
Giăng trong mắc cửi chợ cầu phố xe
Giai nhân thấp chũn le te
È lưng gánh cái nắng hè vào thu.

Một mình quấn sợi lu bu
Kết thành một chiếc xích đu không người
Cùng anh lên nhé em ơi
Gió bay hụ hụ đừng rời lấy nhau

Bàn tay với lấy trăng cao
Ngắt ngang một cái cài vào tóc em
Trăng vàng huyền sử nhá nhem
Đêm nay sẽ đọc rõ thêm tóc huyền

Bé nè răng khểnh môi duyên
Vành cong cửa khuyết chiếc thuyền qua sông
Nhấp nhô trong cái bềnh bồng
Bờ xa lăng lắc ngựa hồng hí vang.