Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2014 00:27, số lượt xem: 268

Tình duyên mấy lượt sang ngang
Nửa đành nửa đoạn lỡ làng khói xuân
Ừ xa tơ tóc trắng ngần
Gọi chàng khản giọng tự dưng mắc cười

Em cười em muốn lả lơi
Chàng mang hơi hám nhuộm đời của em
Thoát y tắm, vạn người xem
Em không thèm rửa cái đêm với chàng

Trong thơ con bướm nó vàng
Con bò thế tục cũng vàng đó thôi
Đàn ông muôn vạn cái tôi
Giống nhau một chỗ không ngờ khác nhau

Chàng ơi đổ rót vào nhau
Chàng em ly nước không màu long lanh.