Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/06/2014 18:44, số lượt xem: 271

Nhành cây giờ lại hoa rơi
Trên đường tím ngắt cái lời của hoa
Mặt đường tái mặt kêu ca
Nhưng thôi nín lặng cho hoa trút niềm.