Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2014 09:38, số lượt xem: 328

Anh tìm em không gặp
Hãy điện lại cho anh
Hẹn chụp thêm tấm hình
Nghệ sĩ tiền là rác
Cốt ở tấm thịnh tình.

Hình em một năm qua
Tâm trí anh chẳng nhòa
Nhưng mà anh muốn có
Thêm một nét em cười
Em đẹp vô bến bờ
Và tập thơ anh đợi
Nụ cười để thăng hoa.
Và ngăn tim không đáy
Biết bao nhiêu cho vừa.

Anh gởi em bản thảo
Không có khuất tất gì
Thơ cùng anh trong trẻo
Tin anh một lần đi
Sau... nghi ngờ chẳng muộn
Em có mất điều chi!

Số điện thoại của anh
Em nghe rồi chứ hỉ!
Không kể lể thêm dài
Yêu em ư? Không biết
Giờ biết đợi từng giây
Gấp lắm rồi em ơi!
Gấp!