Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2014 20:46, số lượt xem: 745

Ý tưởng bùng lên
Muôn ngàn đóm lửa
Khách hàng điện tử
Yêu thích hàng gì?

Mười năm khổ luyện
Trí cùng lực tận
Đôi dòng bút lộng
Ngưng ở vô cùng
Bạn ơi cho nè
Bài thơ năm ngón
Phần mềm sáng tạo
Công cụ vô song
Vun đời xanh mãi
Vì chưng đã biết
Khách hàng điện tử
Mơ ngủ điều gì.