Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2014 10:13, số lượt xem: 313

Người vốn sinh trong thời lửa đạn
Gan góc đã từng chuyện cỏn con
Bàn tay đã chụp ba làn đạn
Chân đạp sông hồ với núi non.

Thắp ngọn đèn khuya ngồi kể lại
Kể tận đêm dài đến sáng đêm
Sợi chỉ luồn qua bao nhiêu chuyện
Câu chuyện của người vượt ánh sao.

Chuyện kể ngày xưa thôi đừng kể
Hào quang muôn trượng có phai đâu
Giọng cười hào sảng tươi như ngói
Mà ánh mắt nhìn lại bể sâu
Những điều từng trải trong nhân thế
Thâm tình trong ngực máu hồng reo.

Không dưng ai dễ mà ngưỡng vọng
Ráng chiều chưa ngả bóng tướng quân
Tinh nguyên ánh thép trong màu áo
Chớp rạng mây cao với đất bằng.