Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/06/2014 19:17, số lượt xem: 269

Ân cần tiễn biệt cõi Thiên Thai
Dễ đâu lần nữa chạm vành môi
Chén rượu chàng ơi đành gượng uống
Tờ thư thiếp nhủ ráng đừng coi
Hoa trong cửa động còn thơm luyến
Nước xuống đường trần chẳng chảy lui
Dùng dằng suối trắng chia canh cách
Rêu xanh trăng tỏa nhức vành non.

(*) Thoát dịch bài thơ Đường “Tiên tử tống Lưu Nguyễn xuất động” – Tào Đường.