Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/06/2014 00:44, số lượt xem: 276

Thế là nắng ở trong mưa
Ướt nhem cái nụ môi đưa hôn mềm
Chống cằm bén mảng cười duyên
Em nhìn! Anh chẳng dám nhìn được lâu
Chừ rằng hoa tỏa chiều sâu
Ai đâu dám để hương bâu quẩn mình
Ừ thì hoa đẹp hoa xinh
Chỉ e mình lại chết chìm trong hoa.

(English version)
Thereby sunlight shines inside rain
The soaking kiss make your lip soft
You sit with chin in hand and be in charming smile
You look aimlessly somewhere but I hesitate to face with you
Uh! the perfume of flower pervades deeply in the air
But who dare let this fragrancy around himself
In fact flower is pretty
But I fear to die of drowning inside flower.