Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2014 17:15, số lượt xem: 316

Bung xung là cái chi chi
Chả thèm hiểu rõ cái gì bung xung
Không cùng cho tận không cùng
Trắng đen lẫn lộn cho bung xung nhùng.

Lòng người lắm những bung xung
Ghét cho chí chét vờ mừng gặp nhau
Lá trầu trả lại miếng cau
Đem thương nhớ trả cho bầu rượu tăm.

Nào đêm mộng mị mưa rơi
Bung xung tóc rối ấm hơi chỗ nằm
Ngật ngờ đếm lá hỏi thăm
Tình duyên năm mới đừng dằm ớt cay.

Bung xung chén rượu vần quay
Bạn bè nghiêng ngả cái say đến gần
Mụ người tình vẫy bần thần
Con đường năm cũ hỏi rằng ở đâu?

Lẽ nào mãi tận ngày sau
Tình ơi vẫn thế, nhĩ nhàu bung xung
Bàn chân dẫm một cái đùng
Con đường năm cũ lá tùng không rơi...