Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/06/2014 16:49, số lượt xem: 211

Đêm trống không bấc lồng soi áo nguyệt
Ngẩn ngơ tình em mải miết làm thơ
Nửa cung đàn oằn lưng người tâm tưởng
Vướng vất từng giọt lửa tình hơ.