Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2014 19:26, số lượt xem: 306

Hững hờ chuyện cũ mưa xưa
“Bây chừ bày đặt nghe mưa lại buồn” (1)
Động lay cuồng vội xưa thương
Bây chừ dưng dửng lời đường mật kia

Nhùng nhằng bẻ gối làm hai
Xếp cho phẳng lặng hình hài ấm êm
Trăng gieo một lúm duyên ngầm
Không ngờ lộ liễu lớn dần thành em.

Trong mưa ai bắt ngọn đèn
Cho mưa len lỏi vào tim người nhìn
Trắng đêm từng giọt thanh minh
Nhìn mưa không biết là xinh hay buồn

“Đàn mưa” bài cũ thơ thương
Lần theo vết mực thấy buồn nôn nao
Trăng soi xa lắc ngọn đầu
Tôi nhìn với ngọn sầu đâu đắng ngầm.

Kiếp người đủ vốn trăm năm
Trả sao cho hết vạn năm mưa dài
Yêu đương, sống chết, tỉnh say...
Những điều sáo rỗng lại hay không ngờ!

Tháng năm mưa chẳng trái mùa
Rồi đây sẽ đến một mùa không mưa.

(1) “Bây chừ nghe mưa lại buồn”: Lời bài hát “Mưa trên phố Huế” – nhạc sỹ Minh Kỳ và Tôn Nữ Thụy Khương.