Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/06/2014 22:10, số lượt xem: 320

思君同坐客店时
夜心如水绿情痴
红光日出中中顶
何处遭逢心两归

Tư quân đồng tọa khách điếm thì
Dạ tâm như thủy lục tình si
Hồng quang nhật xuất trung trung đỉnh
Hà xứ tao phùng tâm lưỡng quy.