Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/06/2014 22:15, số lượt xem: 286

晚上寻花花落地
寻欢忽仰唱歌声
小妹钟情沧言尽
情诗又到韵回明

Vãn thượng tầm hoa, hoa lạc địa
Tầm hoan hốt ngưỡng xướng ca thanh
Tiểu muội chung tình thương ngôn tận
Tình thi hựu đáo vận hồi minh.