Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/06/2014 22:12, số lượt xem: 233

若有吹香草
随风别感情
情人长流梦
或短是流星

Nhược hữu xuy hương thảo
Tùy phong biệt cảm tình
Tình nhân trường lưu mộng
Hoặc đoản thị lưu tinh.