Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2014 17:24, số lượt xem: 291

Chiến tranh qua đã lâu rồi
Vết thương ngày ấy trên người còn đau?
Nhói lòng như cắt cuống nhau
Thôi đừng kể lại bạc đầu bé con

Anh hùng máu thắm như son
Cho màu cờ vẫy gọi non núi hồng
Lặng người tiếng nấc thinh không
Lời ru của mẹ chất chồng đợi con

Rừng khuya cánh võng cuốn tròn
Thịt da tan cả vẫn còn nắm xương
Linh hồn gởi bụi chiến trường
Tinh thần bào chiếc gậy đường Trường Sơn.

Thôi đừng nói chuyện thiệt hơn
Tấm lòng xóa hết mọi hờn căm qua
Giang sơn thu mối một nhà
Những người đã khuất thiết tha gọi mừng.