Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 19/12/2008 09:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 19/12/2008 09:43

題黃公陶翰別業

聞說花源堪避秦,
幽尋數月不逢人。
煙霞洞裡無雞犬,
風雨林間有鬼神。
黃公石上三芝秀,
陶令門前五柳春。
醉臥白雲閒入夢,
不知何物是吾身。

 

Đề Hoàng công Đào hàn biệt nghiệp

Văn thuyết hoa nguyên kham tỵ Tần,
U tầm sổ nguyệt bất phùng nhân.
Yên hà động lý vô kê khuyển,
Phong vũ lâm gian hữu quỷ thần.
Hoàng công thạch thượng tam chi tú,
Đào lệnh môn tiền ngũ liễu xuân.
Tuý ngoạ bạch vân nhàn nhập mộng,
Bất tri hà vật thị ngô thân.


Có nơi chép bài này của Xứ Nhất 處一, có nơi lại ghi của Tô Quảng Văn 蘇廣文.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Nghe nói nguồn hoa lánh nạn Tần
Bao ngày chẳng gặp dấu nhàn nhân
Khói mây động vắng không gà chó
Mưa gió rừng thiêng có quỷ thần
Trên hòn Hoàng Thạch ba cành thắm
Trước ngõ Đào Tiềm năm liễu xuân
Mây trắng say nằm êm giấc mộng
Đâu còn biết vật vốn là thân


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thien Thanh

Nghe nói Đào Nguyên lánh nạn Tần,
Bao tháng đi tìm người vắng tăm.
Động phủ khói mây không gà chó,
Rừng sâu mưa gió có quỷ thần.
Trên đá Hoàng công nấm linh tốt,
Trước cổng Đào Tiềm  năm liễu xanh.
Say nằm mây phủ vào giấc mộng,
Thân này chẳng biết có hay không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nghe nói Hoa Nguyên Tần tị nạn
Tìm kiếm toàn hoang vắng không người
Không gà chó, động đầy hơi
Vào rừng mưa gió thấy loài quỷ ma
Trên Hoàng Thạch có ba nấm đẹp
Trước nhà Đào năm gốc liễu dương
Nằm say mây trắng mơ màng
Bâng khuâng tự hỏi ta là cái chi?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nguồn hoa nghe nói lánh Tần,
Bao ngày chẳng gặp dấu chân một người.
Không gà chó vắng mây trời,
Rừng thiêng mưa gió ấy nơi quỷ thần.
Đào Tiềm trước ngõ liễu xuân
Trên hòn Hoàng Thạch cành dần đẹp thay!
Mộng êm mây trắng nằm say,
Đâu còn biết vật hằng ngày thân ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời