Trên mồ đầy cỏ xanh, nàng nằm hay say mộng?
Ôi hồng nhan chôn giấu, chỉ còn xương trắng thôi
Đi tìm nàng đối ẩm, chao, cô độc mình tôi!


Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều tác giả), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)