雨霖鈴

寒蟬淒切,
對長亭晚,
驟雨初歇。
都門帳飲無緒。
留戀處、
蘭舟催發。
執手相看淚眼,
竟無語凝噎。
念去去。
千里煙波,
暮靄沉沉楚天闊。

多情自古傷離別,
更那堪、
冷落清秋節!
今宵酒醒何處?
楊柳岸、
曉風殘月。
此去經年,
應是良辰。
好景虛設。
便縱有千種風情,
更與何人說?

 

Vũ lâm linh

Hàn thiền thê thiết,
Đối trường đình vãn,
Sậu vũ sơ yết.
Đô môn trướng ẩm vô tự.
Lưu luyến xứ,
Lan chu thôi phát.
Chấp thủ tương khan lệ nhãn,
Cánh vô ngữ ngưng ế.
Niệm khứ khứ.
Thiên lý yên ba,
Mộ ái trầm trầm Sở thiên khoát.

Đa tình tự cổ thương ly biệt,
Cánh na kham,
Lãnh lạc thanh thu tiết!
Kim tiêu tửu tỉnh hà xứ?
Dương liễu ngạn,
Hiểu phong tàn nguyệt.
Thử khứ kinh niên,
Ưng thị lương thần,
Hảo cảnh hư thiết.
Tiện túng hữu thiên chủng phong tình,
Cánh dữ hà nhân thuyết?

 

Dịch nghĩa

Ve lạnh kêu buồn thảm,
Trước trường đình lúc trời tối,
Mưa rào vừa tạnh.
Tiệc rượu tiễn đưa nơi cửa thành, không gỡ được mối sầu.
Đang lúc lưu luyến,
Thuyền lan giục giã ra đi.
Nắm tay nhìn nhau, mắt rưng rưng lệ,
Rồi không nói nghẹn ngào.
Nghĩ người ra đi,
Khói sóng trải dài ngàn dặm,
Mây chiều man mác, trời Sở bao la.

Kẻ đa tình xưa nay vẫn buồn chuyện biệt ly,
Lại chịu thêm sao nổi,
Tiết thu lạnh hiu hắt.
Đêm nay khi tỉnh rượu sẽ ở nơi nào?
Bờ dương liễu,
Gió sớm trăng tàn.
Từ nay năm này qua năm khác,
Hẳn là tiết lành,
Hay cảnh đẹp thì cũng thấy trống rỗng mà thôi.
Dù cho có ngàn loại phong tình,
Cũng biết thổ lộ cùng ai được?


Vũ lâm linh là tên nhạc khúc, còn viết là 雨淋鈴. Trương Dã Hồ 張野狐 giỏi thổi kèn, giốc, thiện đàn không hầu, làm trưởng Tham quân hý (lo việc mua vui trong quân đội). Trong loạn An Lộc Sơn, Dã Hồ theo Đường Minh Hoàng nhập Thục rồi lại cùng vua trở về kinh. Đường Minh Hoàng trên đường đi, nghe tiếng mưa trong rừng ngân như tiếng chuông bỗng nhớ Dương Quý Phi, sai Dã Hồ làm hai khúc Vũ lâm linhHoàn ai nhạc 還哀樂.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Tiếng ve thảm thiết,
Quan trạm chiều tà,
Trận mưa vừa dứt.
Ngoài thành rượu tiễn khôn khuây,
Đang lưu luyến,
Dưới thuyền vội giục,
Tay nắm, mắt nhìn, lệ nhỏ,
Chưa nói ra đã ngắt.
Người đi,
Sóng khói dặm nghìn,
Trời Sở mây chiều thêm bát ngát.

Khách đa tình vốn đau lòng ly biệt,
Lại khổ nỗi,
Lúc trời thu trong mát,
Đêm nay tỉnh rượu nơi nao?
Bến liễu,
Lúc trăng tàn, gió rét!
Biền biệt ra đi!
Thôi, cảnh đẹp ngày vui ấy,
Lời rỗng tuếch.
Sau dù có trăm mối chung tình,
Khôn ngỏ cùng ai biết?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Xuân Như

Ve kêu thảm thiết trong chiều lạnh
Bóng một mình ai đối trường đình
Gió mưa vừa tạnh.

Đô môn rượu tiễn bên thành
Sông xuôi thuyền giục không đành đi ngay
Cầm tay lưu luyến lệ đầy
Nghẹn ngào không nói trận này ra đi
Phong sương còn thiết tha gì
Ra đi ngàn dặm mịt mù yên ba
Chiều buông mây Sở chốn nhà

Đa tình tự cổ thương ly biệt
Bồi hồi mỗi khi gặp thu tiết

Đêm nay tỉnh rượu nơi nào
Trăng tàn bến liễu gió chào sớm sang
Ra đi năm ấy lỡ làng
Sớm nay cảnh đẹp chẳng màng thiết tha
Trăm năm cũng thế thôi mà
Phong tình muôn vạn cũng là hư không
Khôn khuây, ai tỏ nỗi lòng

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Buồn sao lạnh tiếng ve than,
Trường Đình lấp loáng chiều tàn dần trôi.
Cơn mưa chợt dứt hạt rồi,
Đô thành rượu tiễn, không vơi giọt sầu.
Luyến lưu chẳng nỡ rời nhau,
Mà thuyền lan đã giục mau xa bờ.
Nghẹn nào biết nói chi giờ,
Dùng dằng tay nắm, đẫm mờ khoé mi.
Dặm ngàn khói sóng xa đi,
Mênh mông trời Sở, chiều khi đượm buồn.
Đa tình khóc biệt đã thường,
Còn thêm não cảnh thu sương lạnh tràn.
Tỉnh say nơi chốn mơ màng,
Bên bờ dương liễu, trăng tàn gió mai.
Lần đi cách biệt năm dài,
Ngày lành cảnh đẹp, bỏ hoài từ đây.
Phong lưu dẫu lắm vẻ hay,
Cũng không tỏ được lòng này cùng ai!

23.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Ve kêu thảm thiết;
Chiều trước trường đình;
Trận mưa vừa hết.
Ngoài thành rượu tiễn chẳng hoài;
Còn quyến luyến, thuyền đà giục riết.
Nắm tay nhìn mắt lệ rơi,
Nghẹn ngào, khôn nói xiết.
Bước chân đi ngàn dặm xa khơi;
Trời Sở rộng mây chiều mù mịt.

Đa tình tự cổ đau li biệt;
Sao chịu thấu tiết thu tàn gió rét!
Đêm nay tỉnh rượu nơi nào?
Bờ dương liễu gió mai trăng khuyết.
Biền biệt năm dài,
Thôi cảnh đẹp ngày vui giờ chẳng thiết.
Dẫu có muôn ngàn kẻ chung tình;
Dễ ngỏ cùng ai biết?


Cũng góp vui một bản dịch ngày xưa...
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

hi bác

Ồ ra chính là bác ^^ hân hạnh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Ve kêu buồn thảm trong chiều,
Bên kia trường đình,
Mưa ngưng rơi.
Trướng thành đô, uống hoài không cớ.
Thương nhớ nơi nao.
Thuyền lan dục giã lên đường.
Cầm tay nhau mắt nhìn đẫm lệ,
Lời cũng nghẹn ngào không nói.
Kỷ niệm lần hồi trở lại.
Sóng khói ngàn dặm,
Bóng chiều mờ mịt âm trầm, khắp đất trời nước Sở.

Xưa nay đa tình khổ bởi biệt ly,
Khổ không chịu được.
Tiết thu vắng vẻ cô liêu!
Đêm nay tỉnh rượu, mộng xứ nào?
Bờ dương liễu
Trăng tàn gió sớm.
Tuổi hoa niên đi mãi
Để gặp thời tốt chăng?
Cảnh đẹp như hư ảo.
Có tiện không, gieo hạt giống đa tình.
Rồi cùng ai tâm sự?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời