河陽橋送別

黃河流出有浮橋,
普國舊人此路遙。
若傍欄干千里望,
北風驅馬雨蕭蕭。

 

Hà Dương kiều tống biệt

Hoàng Hà lưu xuất hữu phù kiều,
Phổ quốc cựu nhân thử lộ dao.
Nhược bạng lan can thiên lý vọng,
Bắc phong khu mã vũ tiêu tiêu.

 

Dịch nghĩa

Sông Hoàng Hà khi chảy tới đây phải qua một cầu nổi,
Người dân nước Phổ cũ phải qua lại trên cầu này.
Nếu tựa lan can mà ngắm từ xa,
Thấy gió bấc thổi như thôi thúc ngựa, mưa ào ào.


Huyện Hà Dương dấu tích nay còn thấy ở phía tây huyện Mạnh thuộc tỉnh Hà Nam.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoàng Hà nước chảy qua cầu nổi
Dân Phổ cũ dùng để ngược xuôi
Nếu tựa lan can ngàn dặm ngắm
Ngựa ruổi trong mưa gió tả tơi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dòng nước sông Hoàng chảy dưới cầu
Người xưa qua lại đã từ lâu
Lan can đứng tựa ngàn xa ngắm
Mưa đổ gió lồng tựa vó câu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoàng Hà chảy tới đây qua cầu,
Nước Phổ dân xưa qua lại lâu.
Nếu tựa lan can ngàn dặm ngắm,
Mưa ào bấc thổi ngựa phi mau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời