長沙驛南樓感舊

海鶴一為別,
存亡三十秋。
今來數行淚,
獨上驛南樓。

 

Trường Sa dịch nam lâu cảm cựu

Hải hạc nhất vi biệt,
Tồn vong tam thập thu.
Kim lai sổ hàng lệ,
Độc thướng dịch nam lâu.

 

Dịch nghĩa

Một lần xa chim hạc biển,
Đã qua ba mươi mùa thu đầy gian nan.
Hôm nay không cầm được nước mắt,
Khi một mình lên căn gác phía nam quán dịch.


Trường Sa nay là thành phố Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Một lần xa hải hạc
Ba mươi năm nắng mưa
Nay khôn cầm nước mắt
Một mình lên lầu xưa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hạc biển một lần biệt
Mất còn ba chục năm
Nay, mấy hàng lệ đổ
Một mình lên lầu nam

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hạc biển một lần chim lượn xa,
Ba mươi thu khổ nhọc vừa qua.
Hôm nay nước mắt không cầm được,
Lên gác một mình trạm phía nam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời