柳州二月榕葉落盡偶題

宦情羈思共淒淒,
春半如秋意轉迷。
山城過雨百花盡,
榕葉滿庭鶯亂啼。

 

Liễu Châu nhị nguyệt dung diệp lạc tận ngẫu đề

Hoạn tình ky tứ cộng thê thê,
Xuân bán như thu ý chuyển mê.
Sơn thành quá vũ bách hoa tận,
Dung diệp mãn đình oanh loạn đề.

 

Dịch nghĩa

Ngẫm cảnh làm quan, cộng nỗi buồn xa nhà, lòng đầy sầu khổ,
Đang giữa xuân mà tâm tư mê hoặc tưởng như đã vào thu rồi.
Cái thành miền núi này vừa qua một trận mưa,
Hoa và lá đa rụng đầy sân trong tiếng hoảng loạn của chim oanh.


Liễu Tông Nguyên ủng hộ phe cải cách, bị phe bảo thủ thắng thế hãm hại. Năm 805, ông bị đày ra Vĩnh Châu, mười năm lại đày đi Ciễu châu, so với Vĩnh Châu còn xa xôi hơn nhiều. Ông ở Liễu Châu khoảng 4 năm thì mất.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Xuân Phi

Buồn tênh quan cách, chỉ giam tù
Mới nửa xuân mà giống cảnh thu!
Thành núi mưa tan, hoa rụng sạch
Oanh kêu, sân rợp lá vàng khô

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường làm quan xa nhà sầu khổ
Mới giữa xuân tưởng đã thu rồi
Mưa qua thành núi hoa rơi
Lá dong rụng hết sân ngoài oanh kêu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngẫm cảnh làm quan bức rức sầu
Giữa xuân buồn bã tựa vào thu
Mưa tan thành núi trăm hoa rụng
Lá đổ đầy sân tiếng cuốc kêu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bước hoạn xa quê dạ ngỡ ngàng
Nửa xuân buồn thảm tựa thu sang
Qua mưa phố núi trăm hoa rụng
Dong rớt đầy sân oanh hót vang

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngẫm cảnh làm quan buồn xa nhà,
Giữa xuân tâm tưởng tựa thu qua.
Vừa mưa phố núi hoa đều rụng,
Dung rớt đầy sân oanh loạn ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Làm quan ngẫm cảnh xa nhà,
Giữa xuân tâm tưởng thu qua gợi sầu.
Núi mưa hoa cỏ rụng mau,
Đầy sân dung rụng oanh sầu loạn ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thảm thiết  tha phương với việc quan
Nửa xuân thu giống nghĩ mê man
Mưa qua thành núi hoa rơi hết
Sân phủ lá đa oanh hót ran.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời