牡丹

近來無奈牡丹何,
數十千錢買一顆。
今朝始得分明見,
也共戎葵不較多。

 

Mẫu đơn

Cận lai vô nại mẫu đan hà,
Sổ thập thiên tiền mãi nhất khoả.
Kim triêu thuỷ đắc phân minh kiến,
Dã cộng Nhung quỳ bất giảo đa.

 

Dịch nghĩa

Gần đây dù cây con mẫu đơn có ra thế nào,
Giá cũng phải vài chục ngàn quan tiền một gốc.
Sáng nay mới thấy rõ ràng rằng,
So với hoa hướng dương của người Nhung cũng chẳng hơn gì.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gần đây dù mẫu đơn xấu tốt
Cũng chục ngàn giá chót một cây
Sáng nay đã hiểu cao dày
Đem so hoa với Nhung quỳ chẳng hơn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mẫu đơn thế nào lúc gần đây,
Giá phải chục ngàn quan một cây.
Mới thấy rõ ràng nay buổi sáng,
Hơn gì hoa hướng dương Nhung nầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời