Chính lúc mẹ rời đi
Chính giờ không tưởng đó
Thế giới bỗng lạnh băng
Ngỡ mặt trời tan rã

Dòng đời như đứt tung
Mẹ mách giùm con với
Hơi ấm mẹ đã cho
Làm cách gì giữ lại?


Nguồn: Một góc thơ Nga, Hồng Thanh Quang dịch, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)