Khi muốn nghĩ về em, anh nghĩ về em
Khi không muốn nghĩ về em, anh nghĩ về em
Khi muốn nghĩ về người khác, anh nghĩ về em
Khi không muốn nghĩ về ai, anh nghĩ về em


Nguồn: Một góc thơ Nga, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)