Em sẽ lại thầm thì hát tôi nghe
Về một ngày vừa đi qua Trái đất,
Trong tương lai, đâu đó trên trần thế.
Ngày này ta sẽ nhớ lại cùng nhau.

Ta sẽ nhớ, trăng trong veo trôi nổi
Trên nền trời đêm mát rượi thẳm sâu.
Cùng với anh, em hãy thôi trăn trở
Rằng tất cả mọi điều sẽ qua mau.

Sẽ qua hết, cả vui sướng, buồn đau
Sẽ qua hết, bởi đó là tiền định.
Sẽ qua hết, em chỉ cần tin tưởng,
Rằng chỉ tình yêu mãi mãi vẫn còn.

Em thầm thì hát về những cánh buồm
Thuyền vượt biển không sợ gì dông bão.
Hát rằng cả thế gian này tồn tại,
Vì tình yêu, tình đôi lứa chúng ta.

Em thầm thì về nhịp đập trái tim
Không mệt mỏi khi người yêu bên cạnh.
Sẽ qua hết, em chỉ cần tin tưởng,
Rằng chỉ tình yêu mãi mãi vẫn xanh.

Em sẽ lại thầm thì hát tôi nghe
Về một ngày vừa đi qua Trái đất,
Trong tương lai, đâu đó trên trần thế.
Ngày này ta sẽ nhớ lại cùng nhau.

Ta sẽ nhớ một vì sao xanh thẳm
Trên vòm trời rọi sáng suốt đêm thâu.
Em cùng anh, ta hãy thôi trăn trở
Rằng tất cả mọi điều sẽ qua mau.