Từ tình anh đến tình em
Cách xa bao cây số, cách xa bao ngày tháng.

Bão tuyết hoà lẫn đất với trời,
Trời xám và tuyết trắng.
Anh đi xuyên bão tuyết, anh đi xuyên bầu trời
Tìm em đến cùng trời cuối đất.

Làm sao em có thể không tin,
Làm sao em có thể không hồi đáp,
Không đoán ra, chẳng nhận thấy,
Hạnh phúc của em trong tay anh.

Không có em, không có thế giới,
Mà sao em chẳng trả lời.
Anh tin chắc, em đang chờ đâu đó.
Anh gọi em mọi chỗ, anh kiếm em mọi nơi.

Bão tuyết hoà lẫn đất với trời,
Trời xám và tuyết trắng.
Anh đi xuyên bão tuyết, anh đi xuyên bầu trời.
Thế nào anh cũng tới chỗ em.

Vì tình yêu của em, vì tình yêu của anh
Làm anh thêm bướng bỉnh, khiến anh thêm mạnh mẽ.

Nếu em muốn, anh sẽ vượt đèo núi,
Nếu em mong, anh sẽ bay lên mây đen.
Thế giới này bao la, với con tim, vẫn là nhỏ hẹp.
Anh không biết cách sống, mà không có tình yêu.

Không có em, không có thế giới,
Mà sao em chẳng trả lời.
Anh tin chắc, em đang chờ đâu đó.
Em có nghe, anh gọi, anh đang đến với em.

Bão tuyết hoà lẫn đất với trời,
Trời xám và tuyết trắng.
Anh đi xuyên bão tuyết, anh đi xuyên bầu trời
Nhưng dù sao anh vẫn đi tìm em. Vẫn kiếm em.