Cùng bóng tối, đêm buông
Xuống rừng dương im lặng,
Và áo trắng của em
Lẫn trong màu dương trắng.

Anh vội vàng đuổi theo,
Dẫm lên sương, lên cỏ,
Ðể bắt lấy tiếng cười
Của em vang đâu đó.

Anh đã thấy trên đời
Nhiều, rất nhiều áo trắng,
Nay anh tìm áo em
Giữa rừng dương im lặng.

Ðể tìm em, biết không,
Anh dành trọn đợt phép
Và sẽ tìm thấy em,
Cây bạch dương xinh đẹp.


Nguồn: Thơ dịch Thái Bá Tân, NXB Lao động, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)