Rồi sẽ đến, mối tình đầu sẽ đến,
Tuy không ai biết được đến bao giờ.
Sẽ le lói trong trái tim e thẹn
Ngọn lửa tình cô gái trẻ ngây thơ.

Ngọn lửa ấy còn run run sợ hãi,
Vừa nhóm lên đang dễ tắt... Lúc này
Hãy giữ nó, giữ trong tim, bạn gái.
Và xin đừng, đừng để lộ ai hay.

Bạn hồi hộp đợi chờ và bối rối
Nghe chân ai đang bước nhẹ bên thềm,
Nhưng tình yêu lần đầu lên tiếng gọi,
Ðừng vội vàng đáp lại, hãy chờ xem.

Sẽ có lúc lửa tình yêu bùng cháy
Trong trái tim chân thật của hai người
Ðừng e lệ dấu tình yêu lúc ấy,
Hạnh phúc này đừng vô ý đánh rơi.


Nguồn: Thơ dịch Thái Bá Tân, NXB Lao động, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)