Chỉ duy nhất một người từng biết,
Tôi khát khao hò hẹn ra sao,
Hiểu được tôi đã khổ thế nào
Và đến giờ tôi vẫn khổ đau.

Tôi không đủ sức nhìn khoảng trống,
Bởi trước mắt tối đen, lệ nhoà…
Ôi, người từng yêu tôi ngày ấy
Và từng hiểu tôi – giờ đã xa!

Lồng ngực quặn đau… Người từng biết
Tôi khát khao hò hẹn ra sao,
Hiểu được tôi đã khổ thế nào
Và đến giờ tôi vẫn khổ đau.