Tính quỹ đạo của sao trời,
Và trồng vườn trên mặt đất,
Chế ngự bão trên biển khơi –
Pháp thuật mạnh làm được tất.
Tôi có bằng cấp hẳn hoi,
Nhưng có vấn đề nho nhỏ
Tôi đúng là một phù thuỷ
Nhưng chỉ là trên giấy tờ.
Các thầy cô chỉ phí toi,
Bao thì giờ và công sức,
Thầy phù thuỷ hùng mạnh nhất
Cũng khổ vô ích vì tôi.
Đúng-đúng rồi!
Bao lời thầy cô thông thái
Tôi chỉ nghe có nửa vời, –
Bài tập về nhà các kiểu
Tôi làm qua loa xong thôi.
Tôi định làm cơn dông nổi
Kết quả thu được thế này: –
Một con dê hồng lạ mắt
Thêm một sọc vàng đến hay.
Chỗ đuôi có cái chân nhỏ
Trên chân mọc cái sừng cong
Tôi thì chẳng bao giờ muốn
Phải gặp con dê lạ lùng.
Tôi định làm cái bàn là
Thì một con voi hiện ra –
Đôi cánh ong trên lưng rộng
Và trên tai toàn là hoa.
Đêm tôi mơ toàn ác mộng,
Gặp lại cả dê cùng voi, –
Khóc ròng, cả hai cùng nói:
“Cậu đã làm gì chúng tôi?!”