Thế gian có cả ngàn người
Người thì tên tuổi được đời nêu danh,
hoặc người muốn được vang danh
như mình là kẻ đã thành nhà thơ,
có chăng một hoặc hai thôi
chính là thi sĩ mà đời biết qua
phần đông hàng giả trưng ra,
lượn lờ bên những nguy nga tháp đền
cố sao cho nổi danh lên.
Chính tôi
là kẻ giả tên giả hình
và đây câu chuyện của mình.