Nghe về một gã đàn ông
Toàn lời đẹp đẽ nói không ai bằng
Chỉ nêu tên họ rõ ràng
Đàn bà tìm hắn trao thân khắp miền.

Nếu tôi khờ dại bên em
Trong cơn đắm đuối môi tìm môi nhau
Bỗng nghe hắng giọng bên rào
Một đàn ông bước lên cầu thang kia.