Yêu em vào giấc bình minh
Hôn nhau nồng ấm cho tình lắng sâu
Tóc em như ngọn ba đào
Yêu đương kẻ trước, người sau khác gì
Thị thành hay chốn rừng sâu
Vẫn cười những lúc tựa đầu bên nhau
Nhưng giờ sắp phải xa nhau
Mắt em len lén nỗi sầu mi cay
Đó, không phải lời chia tay
Thời gian lang bạt chẳng hoài vọng ai
Tìm về góc phố tháng ngày
Đôi chân hò hẹn tình này với em
Ngàn năm biển cát ru êm
Tình yêu không thể gông xiềng đời nhau
Mắt em len lén dâng sầu
Này, đây không phải là câu giã từ.

Yêu em vào giấc bình minh
Hôn nhau nồng ấm cho tình lắng sâu
Tóc em như ngọn sóng trào
Yêu đương kẻ trước, người sau khác gì
Thị thành hay chốn rừng sâu
Vẫn cười những lúc tựa đầu bên nhau
Tình yêu không thể giam tù
Mắt em len lén nỗi sầu mi cay
Đó, không phải lời chia tay