Hành trình cùng chuyến với em
Bên nhau trọn hết một đêm nghê thường
Tôi như bến đổ trên đường
Biết tôi không phải người thương của nàng

Đời tôi sống với tuyết sương
Khi tôi là lính trên đường viễn chinh
Vì em chiến đấu trong tình
Đến khi đêm xuống trời hành lạnh thêm

Cô nàng tóc giống như em
Trừ khi cô ấy ngủ quên đất trời
Ngái gì như nhịp đưa thoi
Mơ màng trong tiếng thở trôi đêm dài

Sao em lặng lẽ đứng đây
Ngay bên lối cửa trong giây phút này?
Cuộc hành trình em đã hay
Đưa em trên cao tốc này xuyên đêm

Hành trình cùng chuyến với em
Bên nhau trọn hết một đêm nghê thường
Tôi như bến đổ trên đường
Biết tôi không phải người thương của nàng