Một người phụ nữ hằng mong -
Một vinh dự tôi đem lòng ước ao -
Một nơi hồn trí gối đầu -
Rồi xin trả lại mong cầu trong tôi
Đến bên phím nhạc lả lơi
Và tôi viết nốt những lời bài ca.