Lòng không mong đợi bao giờ
Được yêu với những người cho hết mình
Để mong cứu vãn dục tình
và gây chùn bước bóng hình mùa thu

Để mong cứu dục tình từ
những trang sách vở cũ nhừ bao năm
(hầu như tác giả băn khoăn
bởi tình yêu vẻ phai tàn phơi ra)

Để mong cứu vãn dục tình
mà đi đổ lỗi linh tinh làm gì
Thôi thì trả lại nó đi
Đó là một cái tên gì thật hay.

Để cứu cho dục tình này
Tôi thì không biết tìm ngay chỗ nào
Lọc lừa tôi chẳng biết đâu
Vì như thế thì làm sao công bằng

Sẽ không có được công bằng
Vậy nên lành mạnh và hằng khôn ngoan
Khiến cho thế giới quan tâm
Nếu mà tôi đến thêm lần nữa thôi

Để tôi làm việc của tôi
Để tôi ru giấc cho tôi bên đời
Để tôi chết bởi vì tôi
và tôi có thể xa rời từ đây

Để lại cho những gì cần
và cho những thứ góp phần vinh thân
Để lại cho cả tinh thần
và trong sâu thẳm của tâm hồn này

Tôi là của chính em đây
như tôi hằng vẫn mãi hoài của em
từ tuỷ đến chân lông mềm
từ khao khát đến khắp miền thịt da

Bây giờ sứ mệnh
trôi qua:
Nguyện cầu tôi được thứ tha
mọi điều.

Xác thân tôi
đã phiêu diêu
Khát khao tôi đã hắt hiu lâu rồi
Thuyền đời tôi sắp ngừng trôi.