Đàn ông thích những chiếc chuông
Em luôn kiềm chế
Mê cuồng tha nhân
Họ còn mong muốn thêm lần
Dung nhan em đã xa dần với em
Họ rồi cũng chẳng nhớ em.
Hãy mang khao khát từ trên lưỡi này
Không vô ích như bàn tay
Để anh chiêm ngưỡng hình hài em tan
như em làm với tình nhân.

Chiếc đèn soi chẳng khác thân em gì
Cái nghèo anh đã phơi bày
Lòng mong muốn thử em còn từ tâm
Khi em khóc, “vì anh tham”
Để rồi mọi thứ em làm say anh
Mong sao em ngủ với anh.

Hãy mang khao khát từ anh lưỡi này
Cô đơn tay xoá tan bay
Để anh chiêm ngưỡng hình hài em tan
như em làm với tình nhân.

Đói nghe thấy cả bần thần
như là quân lính rần rần đi qua
Anh đứng sau tấm lưng ngà
Áo đông, giày vớ cởi ra dưới sàn
Thích nhìn em lúc khoả thân
Nhất là từ phía sau thân ngọc ngà.

Hãy mang khao khát lưỡi anh
Đôi tay vô nghĩa không dành cho em
Cởi cho anh nhé người tình
như em làm với người mình em yêu.

Em chung thuỷ đàn ông nhiều
Ngại rằng hắn sẽ một chiều ra đi
Nhận ra em đắm tình si
Phòng này, biết hết những gì anh đang
Yêu em có chết không màng.
Vòng nguyệt quế cũ anh mang trên đầu
Dù rằng hắn bỏ từ lâu.