Anh không giải mã được rồi
Tình yêu băng giá trong đời ta mang
Thì thôi đã quá muộn màng
Để xem mật khẩu nó đang là gì

Quay về quá khứ tìm đi
Hành trình ngắn nhất
Để suy mọi điều

Cho rằng ta bỏ cuộc chơi
Không còn gì nữa xa xôi mất rồi
Vẫn còn nghe thấy đôi môi
Thực thi cho trọn những lời hứa qua.

Dù cho phung phí đời ta
Vẫn còn lại chút gọi là với ta
Chúng mình có thể quét nhà
dọn giường cũng được đôi ta cùng làm

Khi đời là những dối gian
Thì anh không thể nói năng thật thà
Khi mà bóng tối gọi ta
Anh xin cùng đến một nhà với em

Trong giây phút đến lặng yên
Trong hồi chuông báo
gọi tên em về
Nắm tay hai đứa cùng về