Em đưa tôi đến ngôi trường
Chính em đã ngủ dưới giường của tôi
Thủ dâm em cũng nhìn tôi
Với đôi mắt của một người quan tâm
Bên tôi em giữ chằm chằm
Xua đi cô độc đã hằn trong tôi
Nhìn em đã luống tuổi rồi
Mỗi lần
em đến chào tôi
ra đường
Rồi chìm trong giá tuyết sương

Dưới hiên nhà phố con đường kế bên
Em đi lạc giữa phố quen
Mải cho đến cuối thời gian mùa hè
Tôi rời thị trấn thì nghe
Người ta bỏ lại
bên hè xác em
Không tin được
Tận ngày nay
Tôi không chơi nỗi Scottie nữa rồi
Mong em trở lại đây thôi