Nếu đầu anh sáng lung linh
người ta ai cũng quay nhìn lại anh
nơi xe đậu giữa thị thành;
và anh có thể giãn căng thân mình
xuyên qua làn nước trong xanh
đuổi theo rắn nước, cá loanh quanh đầy;
nếu anh làm hỏng lông này
khi bay trong chuyến trước ngày mới sang;
phòng này anh ở lại chăng,
đọc cho em lắng những trang thơ này,
đưa em vào mộng liêu trai
miệng em khẽ động môi hoài phải không?