Trong gió xuân, liễu như ngàn sợi chỉ đu đưa mình, sao trói buộc được đây?
Ong bướm tìm hoa, hoa đã rụng, hẹn thề mà rồi chẳng biết làm sao?
Tình yêu có sâu nặng đi nữa, sao giữ được người khi bước ra đi


Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều tác giả), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)