Cuối thu trên đảo nhỏ,
Tránh rét nhạn bay cao.
Lo âu đêm khắc khoải,
Trăng lạnh chiếu cung đao.


Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều tác giả), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)