Trong gương không có âm thanh
Không có thế giới nào lặng lẽ đến vậy

Tôi trong gương cũng có tai
Đôi tai khốn khổ không thể nghe lời tôi nói

Tôi trong gương thuận tay trái
Cánh tay không biết bắt, cũng chẳng biết nắm tay tôi

Tại gương, tôi chỉ biết kêu than bởi không thể chạm vào tôi trong gương
Nếu chẳng phải là gương, tôi sẽ gặp được tôi trong gương

Giờ tuy không có gương bên mình, nhưng trong gương luôn có bóng hình tôi
Tôi chẳng biết nhưng mải mê với sự nghiệp đơn côi

Trong gương tôi ngược lại với tôi
Nhưng cũng thật giống

Tôi đau đáu về tôi trong gương song chẳng thể khám chữa, thật buồn.


Nguồn: Tìm hiểu văn học Hàn Quốc thế kỷ 20/ NXB Văn nghệ, 2009.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)