Mưa bụi lăn phăn phủ xóm thôn,
Hoa rơi man mác quạnh vườn không.
Nhàn cư lại được tuỳ ngẫu hứng,
Có khách mở cửa về cài song.


Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều tác giả), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)