Chưa có đánh giá nào
Nước: Hàn Quốc
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hwang Jin-i (12 bài)
- Kim An-gug (1 bài)
- Kye Rang (1 bài)
- Seong Hon (1 bài)
- Lee Sun Sin (1 bài)
Tạo ngày 09/01/2012 20:15 bởi hongha83
Lee Hwang 이황 (1501-1570) tên chữ Hán là Lý Hoảng 李滉, là nhà thơ, tư tưởng gia Hàn Quốc sống dưới thời Chosun. Ông tự là Cảnh Hạo 景浩, hiệu là Thối Khê 退溪, Đào Ông 陶翁, Thanh Lương sơn nhân 清涼山人, Chân Bảo nhân 真寶人, quê ở Khánh Thượng đạo, An Đông (nay thuộc Khánh Thượng bắc, An Đông). Lee Hwang đã phát triển triết học Chu Hy, kế thừa học thuyết của Vương Dương Minh triều Minh và sáng lập ra học phái Thối Khê, một học phái Nho học đứng đầu của Hàn Quốc thời trung đại.